Årsmøte 2018

Årsmøtet for Trondheim Bryteklubb avholdes torsdag 22. mars kl. 1800 på Lade Alle 80 - i treningsarealet.

Saker til årsmøtet sendes til post@trondheimbryteklubb.no innen 6. mars 2018.

Husk å betale medlemskontingenten til Trondheim Bryteklubb slik at du har stemmerett på årsmøtet.

Vi håper mange har mulighet til å komme.

Agenda_til_aarsmoete_til_Trondheim_Bryteklubb_2203_2018_docx.pdf

Vedlegg_1_Aarsberetning_2017_2018_Trondheim_Bryteklubb.pdf

Vedlegg_2_Aarsregnskap_for_2017.pdf

Vedlegg_3_Revisors_uttalelse.pdf

Hilsen styret i Trondheim Bryteklubb

Årsmøte Trondheim Bryteklubb for sesongen 2016/2017

Saksliste

Trondheim Bryteklubb sitt 68.ordinære årsmøte 27.mars 2017 kl 1900.

Sted: Ladesletta Helse- og Velferdssenter i Lade Alle 80.  


1.Godkjenne de stemmeberettigede.

2.Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3.Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4.Behandle idrettslagets årsberetning for perioden 31.03.2016-27.03.2017.

Innstilling til årsmøtet:

Årsberetning for Trondheim Bryteklubb for perioden 31.03.2016 - 27.03.2017 godkjennes.

5.Behandle idrettslagets regnskap for 2016 i revidert stand.

Innstilling til årsmøtet:

Årsregnskap for Trondheim Bryteklubb for 2016 godkjennes.

Årets overskudd på 19 194 kroner overføres til annen egenkapital. 

6. Behandle forslag og saker:

Revidering av lovnorm for Trondheim Bryteklubb

Innstilling til årsmøtet:

Styret foreslår at Lovnorm om antall styremedlemmer og varamedlemmer endres til at styret skal bestå av en leder, en nestleder, to styremedlemmer samt et varamedlem.

7.Fastsette medlemskontingent

Innstilling til årsmøtet

Medlemskontingent settes til 100 kroner per år.

Trenere får dekket medlemskontingent som godtgjøring.

For æresmedlem settes medlemskontingent til 0 kroner.

Styret får fullmakt til å fastsette treningsavgift for de ulike treningsgruppene.

8.Vedta idrettslagets budsjett for 2017

Innstilling til årsmøtet

Inntekter       

Inntekter                                         150 000

Sum                                                   150 000

Utgifter

Stevner og aktivitetsutgifter                    120 000

Administrative kostnader              15 000

Kontingenter og avgifter                 15 000

Sum                                                   150 000

9.Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Innstilling til årsmøtet

Styret består av leder, nestleder, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem

10.Valg i følge lovnorm §15 (1) pkt 10 

Styrets leder (Se valgkomiteens innstilling)

Styrets nestleder (Se valgkomiteens innstilling)

Styremedlemmer og varamedlemmer (Se valgkomiteens innstilling)

To medlemsrevisorer (Se valgkomiteens innstilling)

Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

Valgkomite med leder, medlem og varamedlem

Innstilling til årsmøtet

Beathe Sitter

Leder

Torald Hunt

Medlem

John Tømmerdal

Medlem

Rune Rasmussen

Varamedlem


 

Protokoll fra årsmøtet 2016

Signert protokoll fra årsmøtet finner dere her.

Årsmøte 2016

Saksliste

Trondheim Bryteklubb sitt 67.ordinære årsmøte 30.mars 2016 kl 1900.

Sted: Ladesletta Helse- og Velferdssenter i Lade Alle 80.  

Agenda

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning for perioden 28.4.2015-30.3.2016. (Se innstilling i sak 4 under Agenda)

5. Behandle idrettslagets regnskap for 2015 i revidert stand. Regnskap signert av revisorene.

6. Behandle forslag og saker:

-Revidering av lovnorm for Trondheim Bryteklubb (vedlegg kommentar fra Norges Idrettsforbund) (Se innstilling under sak 5 under Agenda)

7. Fastsette medlemskontingent (Se innstilling i sak 7 under Agenda)

8. Vedta idrettslagets budsjett for 2016 (Se innstilling i sak 8 under Agenda)

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan (Se innstilling i sak 9 under Agenda)

10. Valg i følge lovnorm §15 (1) pkt 10 

 1. Leder og nestleder (Se valgkomiteens innstillling)
 2. Styremedlemmer og varamedlemmer (Se valgkomiteens innstillling)
 3. To medlemsrevisorer 
 4. Representater til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
 5. Valgkomite med leder og to medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

 

Årsmøtet 2015

TIDSPUNKT: 28.april kl 1900
STED: Arne L.Fallrø AS sine lokaler, Heimdalsveien 18

Saksliste

1.Godkjenne de stemmeberettigede.

2.Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3.Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4.Behandle idrettslagets årsmelding for perioden 16.05.2014 – 28.04.2015

5.Behandle idrettslagets regnskap 2014 i revidert stand.

6.Behandle forslag og saker:

 1. Revidering av lovnorm for klubben
 2. Avgift ved utelatelse fra dugnad

7.Fastsette medlemskontingent

8.Vedta idrettslagets budsjett

9.Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10.Valg i følge lovnorm §15 (1) pkt 10

 1. Leder og nestleder
 2. Styremedlemmer og varamedlemmer
 3. To medlemsrevisorer
 4. Representater til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
 5. Valgkomite med leder og to medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

 

Dokumentene finnes her:

Sak 4 Årsberetning 2014_2015 Trondheim Bryteklubb

Sak 5 Styrets innstilling til regnskap for Trondheim Bryteklubb for 2014

Sak 5 Regnskap 2014

Sak 6_a Styrets innstilling revidering Lovnorm

Sak 6_a Lovnorm for Trondheim Bryteklubb

Sak 6_b Avgift ved utelatelse av dugnad

Sak 7 Fastsette medlemskontigent

Sak 8 Styrets innstilling til budsjett for 2015

Sak 9 Styrets innstilling til organisasjonsplan for Trondheim Bryteklubb for 2014

Sak 10 i og ii Valg av styrets leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer

Sak 10 iii Valg av medlemsrevisorer for Trondheim Bryteklubb for 2014

Sak 10 iv Representasjonsrett for Trondheim Bryteklubb for 2014

Sak 10 v Valgkomite for Trondheim Bryteklubb for 2014


Årsmøte 2015

Årsmøtet for Trondheim Bryteklubb avholdes tirsdag 28. april kl. 1900 på Lade Alle 80 - i treningsarealet.

Saker til årsmøtet sendes til post@trondheimbryteklubb.no innen 13. april 2015.

Husk å betale medlemskontingenten til Trondheim Bryteklubb slik at du har stemmerett på årsmøtet.

Vi håper mange har mulighet til å komme.

 

Hilsen styret i Trondheim Bryteklubb

Ekstraordinært årsmøte 2014


Tidspunkt: 11.juni kl 2000
Sted: Arne L.Fallrø As sine lokaler, Heimdalsveien 18

Saksliste
Sak 4 Valg av revisorer
Sal 5 Prokura

Årsmøte 2014

TIDSPUNKT: 15.Mai kl 1800
STED: Arne L.Fallrø AS sine lokaler, Heimdalsveien 18

Saksliste

1.Godkjenne de stemmeberettigede.
2.Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
3.Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4.Behandle idrettslagets årsmelding
a.Protokoll fra årsmøte 2013
b.Styrets beretning for perioden 16.05.2013 – 09.04.2014 
5.Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6.Behandle forslag og saker:
a.Fastsette medlemskontingent
b.Navnebytte for AK-45
7.Vedta idrettslagets budsjett
8.Valg i følge lovnorm §15 (1) pkt 10
Vedlagt finner dere saksdokumenter til årsmøte 9.april kl 1800 på Strinda Videregående skole
Lovnorm
Sak 4_a Protokoll fra årsmøte 2013
Sak 4_b Årsberetning 2013-2014
Sak 5 Årsregnskap 2013
Sak 5 vedlegg oversikt over eiendeler
Sak 6_a Medlemsavgift
Sak 6_b Forslag navneskifte 
Sak 7 Budsjett
Sak 8_a Valgkomiteens innstilling styre AK-45
Sak 8_b Innstilling valgkomiteNyheter fra AK45

Repotasje i Strinda

Vi hadde i forrige uke besøk fra bydelsavisa Strinda. Det ble en flott repotasje om verdens tøffeste idrett. Dere finner linken her til Strinda

Jentesamling i Bodø


Bodø Bryteklubb og Nordland brytekrets arrangerte jentesamling helgen 7. - 9.juni 2013. Trenere var Gudrun Høye og Marita Rønninghaug. Frida Rasmussen deltok fra vår klubb. Det ble en særdeles innholdsrik helg der man lærte mye nytt. Det viktigste var vel at man fikk stiftet nye bekjentskaper og nye vennskap. 

Nytt styre i klubben

Det ble på årsmøtet i klubben 15.mai valgt nytt styre. Styret fikk etter valg følgende sammensetning

Leder: Rune Rasmussen til 2015

Nestleder: Bård Fallrø til 2014

Sekretær: Svein Tømmerdal til 2015

Kasserer: Torbjørn Dahl til 2014

Styremedlem: Marit Fremstad til 2014

Styremedlem: Ubesatt

Varamedlem: Steffen Furberg til 2015

Varamedlem: ubesatt

Valgkomite: John Tømmerdal

Web-master: Rune Rasmussen

Revisor: Svenn Linde 
 
Grunnet lavt oppmøte ga årsmøtet styret fullmakt til å utnevne manglende styre- og varamedlem samt revisor nr. 2. Dersom det er noen foreldre / besteforeldre som ønsker å bidra i klubben med å være med i styret så ta kontakt med noen av oss i styret eller send mail til post@ak45.no

Til klubbens kvinnelige medlemmer

Klubben skal delta med representanter på Norges Bryteforbund sitt Bryteting. Vi kan delta med 2 representanter som får stemmerett. I henhold til NIFs lov §2-4 må alle klubber som stiller med 2 eller 3 stemmeberettigede på tinget ha minst 1 av hvert kjønn.

Vi ønsker å få utnyttet klubbens stemmeberettigede med 2 stemmer og lurer derfor på om en av klubbens kvinnelige medlemmer kan være med til Oslo i helgen (14. – 15.juni) for å representere klubben. Reise og oppholde dekkes av klubben. Klubbens leder vil også delta på brytetinget. 

Ved interesse kontakt på mobil 917 66168 innen kl 1600 torsdag 13.juni 

Årsberetning 2012-2013

Vedlagt finner dere Årsberetning 2012-2013 med sakslisteprotokoll fra fjorårets årsmøte i 2012 og revisors bekreftelse for regnskap 2012.
Vedlagt er også ny lovnorm for idrettslag.
Dette vil bli gjennomgått på årsmøte for sesongen 2012-2013 onsdag 15.mai kl 1800 i Heimdalveien 18 (Arne Fallrø AS sine lokaler)

Max Tømmerdal til Nordisk Mesterskap

Max Tømmerdal skal representere landslaget i Nordisk Mesterskap i junior 55 kg helgen 10.05 - 12.05.2013.
Mesterskapet skal gå av stabelen i Sverige. Vi ønsker Max lykke til!

Max Tømmerdal fikk sølv i junior NM


Max Tømmerdal fikk sølv i junior NM i 60 kg klassen. Det ble knepent tap i finalen mot Pål Erik Gundersen fra Atlas (Fredrikstad) med sifrene 0-1, 0-1. 

Ola Rasmussen fikk sølv i NM/Landsmesterskapet

Ola Rasmussen fikk sølv i G-12 som ble arrangert i Porsgrunn av Urædd Bryteklubb. Det ble et knepent tap i finalen som måtte gå i 3 perioder. 

Max Tømmerdal fikk bronse i senior NM


Det ble en flott bronsemedalje på Max Tømmerdal i dag i senior NM som ble arrangert av Oslo og Akershus brytekrets. De arrangerte mesterskapet i anledning deres 100 års jubileum. 
Det ble arrangert i Folkets hus på Youngstorget.

Max Tømmerdal på landslagsoppdrag

Max Tømmerdal deltok for landslaget i Aarhus Open i Danmark i helgen. Det endte med en flott 2.plass i juniorklassen.
Norges landslag ble beste juniorlag.
Vi gratulerer så mye.
 

Arctic Cup 2013

I tradisjonens tro så deltok vi også i år i Arctic Cup som er et stevne som arrangeres i samarbeid mellom Fauske Atletklubb og Bodø Bryteklubb. I år var det ca 130 deltakere med deltakere fra Kristiansund Atletklubb, Klæbu Bryteklubb, Narvik Atletklubb, Tromsø Bryteklubb og selvsagt fra arrangørklubbene Fauske AK og Bodø BK.
Vi deltok med 4 brytere Frida Rasmussen, Andreas Fallrø, Ola Rasmussen og Marius Sæther. Trener var Steffen Furberg og dommerrepresentant for klubben var Rune Rasmussen. Det ble fin kampmatching for alle våre brytere som endte med 1.plass til Ola Rasmussen i G12, 2.plass til Marius Sæther, 8.plass til Andreas Fallrø og Frida som stilte i knøtteklassen der er alle vinnere.
Frida tok utfordringen og stilte også opp i J 12 år og fikk en flott 4.plass. 
Tradisjoner skal ikke brytes så etter stevnet koste vi oss på Orion Pizzeria i Fauske før vi ruslet tilbake til togstasjonen og tok nattoget tilbake til Trondheim. 

Bilder finner her under mappen "2013 Arctic Cup".

Max Tømmerdal i Oslo Open

Lørdag 2.februar arrangerte Oslo Bryteklubb Oslo Open 2013 i Apaløkka idrettshall, og er et av de store senior brytestevnene i Norge.

Det ble et stevne med brytere fra flere anerkjente brytenasjoner som ga god matching til de norske landslagsbryterne.
Max Tømmerdal var eneste deltaker som deltok fra klubben vår. Det endte med en 7.plass i senior 60 kg. Max er siste års junior.

Det deltok 145 brytere fra Danmark, Sverige, Finland, Litauen, Polen, Hvite-Russland, Romania og Norge.

Stevne hos Braatt i Kristiansund

Som det første stevnet i 2013 stilte klubben med Jørgen Sæther, Frida Rasmussen, Andreas Fallrø, Ola Rasmussen og Stian Sandberg på stevne som ble arrangert av Braatt i Kristiansund.
Som dommer stilte Trym Linde og trener var Steffen Furberg. 

Resultatene ble følgende:
Ola Rasmussen fikk 1.plass i gutter 12 år 45 kg, Andreas Fallrø fikk 2.plass i gutter 12 år 37 kg og Stian Sandberg fikk 3.plass i gutter 15 år 47 kg. Jørgen og Frida stilte i knøtteklassen og der er alle vinnere!
Alt i alt en veldig flott innsats av våre brytere, dommer og trener. Dette lover godt for fremtiden.
Bilder fra stevnet finner dere på Bilder

Dommerkurs 

Denne helgen (fredag 4.januar - søndag 6.januar) sendte klubben to deltakere til Oslo for kretsdommerkurs, nemlig Trym Linde og Rune Rasmussen. Det var Oslo og Akershus Brytekrets som arrangerte kurset.
Kurset var veldig lærerikt for våre to deltakere og vi ønsker dem lykke til med dommergjerningen fremover. 

Trening hovedpartiet

Oppstart trening for hovedpartiet onsdag 2.januar 2013 kl 1900 på Flatåsen skole. Kun få uker igjen til NM så det er bare å gi jernet ... 

Bryteskole våren 2013

Har dere lyst til å prøve noe nytt og spennende?

BRYTESKOLE

Sted: Flatåsen skole, nedre bygg (ved kunstgressbanen, inngang F «Kveldsinngang»)

Onsdager kl 1800 – 1900

Oppstartsdato vil være 9.januar 2013, men vi vil ha løpende opptak.

Mer informasjon får du ved å kontakte oss:

Telefon: 917 66 168

Mail: post@ak45.no

AK-45 i Byavisa

Byavisa har skrevet en sak om en av våre brytere og hans kamp mot kreftsykdommen.
Les mer
her
Reportasje om AK-45 i NRK og Adresseavisen

NRK og Adresseavisen har også laget en sak angående Andreas og hans kamp mot kreftsykdommen.
NRK sin sak finner du
her
Adresseavisen sin sak finner du her