Hovedtrener

John Tømmerdal
Telefon: 99555552

Trener bryteskolen

Kenneth Akseth
Telefon: 97408496

Trener jenteparti

Torald Hunt
Telefon: 90369695