Nasjonal dommer

Navn: Torbjørn Dahl

Kretsdommer

Navn: Trym Linde

Kretsdommer

Navn: Rune Rasmussen