Om Trondheim Bryteklubb

Hva er bryting?

Bryting er en fellesbetegnelse for tvekamp uten bruk av spark eller slag.

Bryting er en av de aller eldste idretter vi kjenner til, og i de sørlige deler av Europa er det funnet helleristninger som er omtrent 20.000 år gamle, som viser personer i tvekamp, der posituren er lik den vi ser i moderne bryting.

I antikkens olympiske leker var bryting den viktigste øvelsen, og det finnes lister over olympiske mestere som daterer helt tilbake til 708 før Kristus. I de moderne olympiske leker har bryting vært en gren siden starten i 1896.

Allsidighet og variasjon

Det finnes mange lokale stilarter. I Norge er grenene Gresk-Romersk og Fristil mest utbredt.

I alle former for bryting benyttes bestemte grep og teknikker for fall og kast som reduserer sjansen for at motstanderen blir skadet. For å forhindre skader, utkjempes brytekamper under klare regler.

Mange idretter bruker bryting som basistrening p.g.a. sin allsidighet og variasjon innenfor styrke, balanse, hurtighet og smidighet.

Totalt finnes det om lag 20 millioner utøvende brytere på verdensbasis. Norges Bryteforbund har 30 registrerte bryteklubber.

Trondheim Bryteklubbs opprinnelse

På årsmøtet 15.mai 2014 ble det besluttet at klubben skulle hete «Trondheim Bryteklubb». Den het før det «Atletklubben av 1945, Trondheim».
Atletklubben av 1945, Trondheim ble som det fremgår av navnet stiftet i 1945 på selveste Grunnlovsdagen – 17.mai. Etter krigens 5 lange år med idrettsboikott, var hungeren etter idrett stor. Noen personer hadde trent sammen i det siste krigsåret og under en sammenkomst i oktober 1944 ble de enige om å stifte en atletklubb når idretten kom i gang etter krigen. Da freden kom 7.mai ble de enige om å innkalle til et møte 17.mai for å stifte en klubb og få den innmeldt i Norges Idrettsforbund. Fra møteprotokollen på stiftelsesmøte står det at det enstemmig ble vedtatt å stifte en spesialklubb i vektløfting. 

Fra Trondheim Atletklubb (T.A.K) var det kommet forespørsel om sammenslåing, og samarbeidskomiteene fra de to klubbene kom fram til resultater som ble lagt fram for det ekstraordinære generalforsamlingen 10.sept 1945. T.A.K hadde vektløfting og bryting på sitt program, slik at ved sammenslåingen ble AK-45 tilført bryting som ny gren, og den sammenslåtte klubben fikk navnet Atletklubben av 1945, Trondheim.

Vektløfterne valgte etter hvert å stifte en ny klubb.